บริษัท แอดวานซ์ แมชชีน จำกัด
โทร 087-122-2245 ติดต่อ คุณจริยะ LINE ID : jdai9999
  • th

เครื่องเจาะกระดาษ


เครื่องเจาะกระดาษ

หมวดหมู่
ดูสินค้า ทั้งหมด
เครื่องเจาะกระดาษ รุ่น HP-2 (เจาะ 2 รู)

เครื่องเจาะกระดาษ รุ่น HP-2 (เจาะ 2 รู) ราคา : 3,900.00 บาท สามารถเจาะรูได้ครั้งละ 200 แผ่น (70 แกรม)

สอบถาม
เครื่องเจาะกระดาษ รุ่น HP-1 (เจาะ 1 รู)

เครื่องเจาะกระดาษ รุ่น HP-1 (เจาะ 1 รู) ราคา : 2,900.00 บาท สามารถเจาะรูได้ครั้งละ 200 แผ่น (A4/70 แกรม)

สอบถาม
เครื่องเจาะกระดาษ รุ่น HP-3 (เจาะ 3 รู)

เครื่องเจาะกระดาษ รุ่น HP-3 (เจาะ 3 รู) ราคา : 5,900.00 บาท สามารถเจาะรูได้ครั้งละ 200 แผ่น (70 แกรม)

สอบถาม
เครื่องเจาะกระดาษ รุ่น HP-4 (เจาะ 4 รู)

เครื่องเจาะกระดาษ รุ่น HP-4 (เจาะ 4 รู) ราคา : 7,500.00 บาท สามารถเจาะรูได้ครั้งละ 200 แผ่น (70 แกรม)

สอบถาม
เครื่องเจาะกระดาษ 2 รู รุ่น PB-20 (เจาะ 2 รู)

เครื่องเจาะกระดาษ 2 รู รุ่น PB-20 (เจาะ 2 รู) ราคา 2,900 บาท สามารถเจาะรูได้ครั้งละ 150 แผ่น (70 แกรม) เจาะกระดาษ 2 รู

สอบถาม
เครื่องเจาะกระดาษ 4 รู KW-trio รุ่น 9540

เครื่องเจาะกระดาษ 4 รู KW-trio รุ่น 9540 (เจาะ 4 รู) ราคา 5,400 บาท สามารถเจาะรูได้ครั้งละ 150 แผ่น (70 แกรม)

สอบถาม
เครื่องเจาะกระดาษ 3 รู KW-trio รุ่น 9530

เครื่องเจาะกระดาษ 3 รู KW-trio รุ่น 9530 (เจาะ 3 รู) ราคา 4,900 บาท เจาะกระดาษ 3 รู สามารถเจาะรูได้ครั้งละ 150 แผ่น (70 แกรม)

สอบถาม
เข็มเจาะและแผ่นรองเจาะ 9550

เข็มเจาะและแผ่นรองเจาะ 9550 ราคา 1,300.00 บาท แผ่นรองเจาะ 4 แผ่น + เข็มเจาะ 2 เข็ม ใช้สำหรับ เครื่องเจาะกระดาษ รุ่น 9550

สอบถาม
เครื่องเจาะกระดาษ KW-trio รุ่น 9550

เครื่องเจาะกระดาษ KW-trio รุ่น 9550 (เจาะกระดาษ 2 รู) ราคา 4,900 บาท เส้นผ่าศูนย์กลางของรูเจาะ 6 มม. สามารถเจาะรูได้ครั้งละ 300 แผ่น (70 แกรม)

สอบถาม
เครื่องเจาะกระดาษ Sysform รุ่น HP230 (เจาะ 2 รู)

เครื่องเจาะกระดาษ Sysform รุ่น HP-230 (เจาะ 2 รู) ราคา 4,200.00 บาท เส้นผ่าศูนย์กลางของรูเจาะ 6 มม. สามารถเจาะรูได้ครั้งละ 300 แผ่น (70 แกรม)

สอบถาม
เครื่องเจาะกระดาษ 2 รู KW-trio รุ่น 9330

เครื่องเจาะกระดาษ 2 รู KW-trio รุ่น 9330 (เจาะ 2 รู) ราคา 3,800 บาท เจาะกระดาษ 2 รู สามารถเจาะรูได้ครั้งละ 190 แผ่น (70 แกรม)

สอบถาม
เครื่องเจาะกระดาษ KW-trio รุ่น 9528 (เจาะ 2 รู )

เครื่องเจาะกระดาษ KW-trio รุ่น 9528 (เจาะ 2 รู ) ราคา 2,400.00 บาท มิติเครื่อง 330 x 147 x 380 มม. สามารถเจาะรูได้ครั้งละ 150 แผ่น (70 แกรม)

สอบถาม